Privacy verklaring

Privacy verklaring

B-Riders is een dienst van de provincie Noord-Brabant en is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. De provincie Noord-Brabant hecht waarde aan privacy. Zij werkt nauw samen met overheden, burgers, bedrijven en andere instellingen, en zal daarbij zorgdragen voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens. Zij geeft dit vorm door in haar handelen en uitingen zowel intern als extern uit te gaan van de kernwaarden betrouwbaar, transparant, zorgvuldig en veilig.

De uitvoering van het project B-Riders is aanbesteed aan verschillende partijen die verantwoordelijk zijn voor de communicatie, de app techniek, de deelnemershelpdesk en de backoffice van B-Riders.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Met het project stimuleert de Provincie haar inwoners om vaker de fiets te nemen en te belonen voor deze keuze. Lees de B-Riders spelregels voor alle voorwaarden van het programma en de privacyverklaring van de provincie voor meer informatie.

De gegevens die wij verzamelen en verwerken zijn privacygevoelig. Alle informatie die je ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Omdat wij gegevensbescherming en jouw privacy belangrijk vinden, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Hierin beschrijven we hoe we omgaan met jouw gegevens. Om de B-Riders app te kunnen gebruiken dien je akkoord te gaan met deze privacyverklaring en de app toestemming te geven tot het verzamelen en verwerken van de volgende gegevens:

 1. De B-Riders app verzamelt via jouw Smartphone gegevens over jouw fietsverplaatsingen. De locatiegegevens worden voor de duur van het project geregistreerd bij de Organisatie in een centrale, beveiligde database. Aan de hand van deze gegevens kunnen we jou bijvoorbeeld belonen voor woon-werk fietsritten en inzicht geven in jouw fietsgedrag. Hoe en waarmee je je verplaatst bepalen we automatisch via de sensoren van jouw telefoon.
 2. Alleen het totaal van alle fietsritten wordt gedeeld met jouw werkgever, ten behoeve van uitbetaling van eventuele financiële beloning. Jouw persoonlijke verplaatsingen zelf worden niet met jouw werkgever of andere derden gedeeld, tenzij je deze informatie zelf deelt via de deelmogelijkheden in de app.
 3.  Als je een product uit de shop wilt aanschaffen dan wordt alleen noodzakelijke informatie met de beloningspartner gedeeld. Bijvoorbeeld indien je een product per post wilt ontvangen, dan wordt je adres doorgeven. Voor kortingen per e-mail is je e-mailadres nodig.
 4. Wij anonimiseren jouw verplaatsingsdata en verstrekken deze aan de overheid voor verkeerskundig beleid en stellen deze beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.
 5. Tijdens het gebruik van B-Riders verzamelen we loggegevens, zoals het door jou gebruikte model Smartphone en de hoeveelheid dagelijks uitgewisselde data. Deze worden door ons gebruikt om de dienst te kunnen verbeteren en te optimaliseren.
 6. Als je contact opneemt met de servicedesk dan worden de door jouw aangegeven contactgegevens (email, telefoonnummer) gebruikt om je vragen te kunnen beantwoorden.
 7. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend daarvoor gebruikt, waarvoor je ze doorgeeft. Informatie over bezoeken aan onze website wordt gebruikt voor statistische doeleinden en om onze dienstverlening aan je te kunnen verbeteren.

Jouw rechten:

Vanuit de wet (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van de provincie Noord-Brabant als het gaat om de verwerking van uw gegevens.

 1. Je hebt het recht om alle gegevens, die over jou zijn vastgelegd, in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun je aangeven deze te wijzigen.
 2. Je hebt het recht op het indienen van een klacht als je van mening bent dat er niet op een juiste manier met je gegevens wordt omgegaan. Dit kan je via b-riders@brabant.nl, kenbaar maken.
 3. Je hebt het recht om te allen tijde stoppen met het gebruik van de App. Na 2 jaar van inactiviteit worden persoonlijke gegevens pro-actief verwijderd. Verder kan je op ieder moment dat jij dat wenst verzoeken via b-riders@brabant.nl om alle persoonlijke gegevens te verwijderen. Dit zal binnen een werkmaand uitgevoerd worden.

Auteursrechten

Alle informatie die via www.b-riders.nl toegankelijk is, is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt ook voor provinciale beeldmerken, -logo's en -fotomateriaal. Het (vanuit commercieel oogpunt) verspreiden of kopiëren van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Vragen en contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of over de wijze waarop de provincie Noord-Brabant omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen de organisatie:

 • Mail naar b-riders@brabant.nl
 • Of bel met de helpdesk 085-5000 660 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00


Wijzigingen

De provincie Brabant behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit privacystatement geregeld te raadplegen. De wijzigingen zullen echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23 mei 2018.

B-Riders is onderdeel van het programma Beter Benutten, waarin het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Noord-Brabant samenwerken aan een duurzame gedragsverandering voor een betere bereikbaarheid van Brabantse steden.